Tisztelt Partnereink!

A változások ismertetése nem teljes körű, esetleges kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal.

EKÁER, jövedéki adó, NETA, reklámadó és környezetvédelmi termékdíj

ügyekben adószakértő tájékoztatását vegyék igénybe.

A legtöbb fórumon a legjelentősebb változásokról szót ejtenek, azonban nem említik, hogy melyik változás mikortól lép életbe.

Ezért idén tájékoztatónk két részből áll, az egyik a 2020. január 1-től életbe lépő változásokról, a másik rész pedig a 2020. július 1-től életbe lépő változásokról szól.

2020. január 1-től életbe lépő változások

MINIMÁLBÉR, Egészségügyi szolgáltatási járulék

A minimálbér havi összege bruttó 161.000Ft, órabér esetén bruttó 926Ft.

A garantált bérminimum (szakképzett minimálbér) havi összege bruttó 210.600Ft, órabér esetén bruttó 1.211Ft.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.710Ft, napi 257Ft.

március 15. vasárnap Nemzeti ünnep hétvége
április 10. péntek Nagypéntek pihenőnap
április 13. hétfő Húsvét pihenőnap (4 napos hétvége)
május 1. péntek Munka Ünnepe pihenőnap (3 napos hétvége)
június 1. hétfő Pünkösd pihenőnap (3 napos hétvége)
augusztus 20. csütörtök Államalapítás ünnepe pihenőnap (4 napos hétvége)
augusztus 21. péntek pihenőnap pihenőnap
augusztus 29. szombat munkanap áthelyezett munkanap
október 23. péntek 56-os Forradalom Ünnepe pihenőnap (3 napos hétvége)
november 1. vasárnap Mindenszentek hétvége
december 12. szombat munkanap áthelyezett munkanap
december 24. csütörtök Szenteste pihenőnap
december 25. péntek Karácsony pihenőnap
december 26. szombat Karácsony pihenőnap (4 napos hétvége)
2021. január 1. péntek Új Év pihenőnap (3 napos hétvége)

SZJA

Négy- vagy többgyermekes anyák kedvezménye. A kedvezményre jogosult az a négy vagy több gyermeket nevelő anya, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, vagy jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt. A kedvezmény érvényesíthető évközben a kifizetőnek tett nyilatkozattal, de érvényesíthető az adóbevallás készítésekor is, utólag.

Jellemzően kedvezményre jogosító jövedelmek: munkabér, személyes közreműködés ellenértéke, tiszteletdíj, végkielégítés törvényben előírt mértéket meg nem haladó része, egyszerűsített foglalkoztatásból származó bér, nevelőszülői díj, álláskeresési járadék, táppénz, megbízási díj, vállalkozói kivét stb.

Jellemzően kedvezményre NEM jogosító jövedelmek: bérbeadásból származó jövedelem, nyeremény, osztalék és tőkejövedelmek, ingóság és ingatlan átruházásból származó jövedelem stb.

Adóelőleg-nyilatkozat. Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek már elektronikusan is adhatnak nyilatkozatot az erre a célra létrehozott felületen, az adóhatóság pedig elektronikus úton automatikusan továbbítja a munkáltató, kifizető számára. Ha a magánszemély írásban és elektronikusan is nyilatkozik, akkor az írásos nyilatkozatot kell figyelembe venni.

https://www.nav.gov.hu/anya

KIVA

Az adó mértéke 12%.

(Az adóelőleg is 12%-ra csökkent, először az április 20-ig fizetendő előlegnél alkalmazható.)

ÁFA

5%-os lett a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfája. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ilyen kedvezményes kulcsú bevételek után az adózó köteles 4% turizmusfejlesztési hozzájárulást is fizetni.

A Közösségen belüli értékesítés csak akkor adómentes, ha az alábbi pontok mindegyike teljesül:

  • a terméket Magyarországról egy másik közösségi tagállamba elszállítják
  • ezt a szállítást dokumentumokkal tudják alátámasztani
  • az eladó nem alanyi áfa mentes
  • a vevő érvényes közösségi adószámmal rendelkezik egy másik közösségi tagállamban
  • ezt az érvényes adószámot közli is a termék értékesítőjével (tehát a számlán a vevő és az eladó közösségi adószáma IS szerepel)
  • a termék ennek az értékesítésnek a következményeként kerül át egy másik közösségi tagállamba

A közösségi adószámot az alábbi linken lehet ellenőrizni:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hu

Fontos, bár nem új információ, hogy a keresés eredményét valamilyen formában tárolni szükséges, hogy ha valamiért törlik később a partner cég adószámát, igazolni tudjuk, hogy az értékesítés pillanatában érvényes volt.

Behajthatatlan követelés miatt az adóalap utólag önellenőrzéssel csökkenthető. Ez a szabályozás elég bonyolult, és sok követelményt támaszt, fontos, hogy 2015. december 31-ét követő értékesítésekről lehet szó, és valóban igazolt behajthatatlan követelésnek kell lennie. Kérjük, hogy amennyiben ilyen követeléssel kapcsolatban utólagos áfa módosítási igényük merülne fel, keressenek bennünket e-mailben a részletek miatt.

Az új lakóingatlanok értékesítése 27%-os áfával adózik. (Az átmeneti szabályozás miatt 2023. december 31-ig lehet 5%-os áfával értékesíteni, amennyiben az építési engedély 2018. november-jén már megvolt, és a további feltételeknek is megfelel.)

Az EVA megszűnésével a korábbi EVA alanyok áfa alannyá válnak. Amennyiben 2020. január 15-ig nem nyilatkoznak a választásukról, az általános szabályok vonatkoznak rájuk.

Számviteli törvény

A tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek 200eFt alatti bekerülési érték esetén egy összegben elszámolhatók értékcsökkenésként.

Helyi adók

Az alapítványok fogalmát módosították, ezzel együtt a helyi adó mentességük is változott. Kizárólag a közhasznú jogállású alapítványok részesülnek helyi adó mentességben. Átmeneti rendelkezés alapján az alapítványok vállalhatják, hogy 2022. december 31-ig megszerzik a közhasznú jogállást, és ezt 2023. január 15-ig igazolják.

2020. július 1-től életbe lépő változások

ÁFA

Bevételi számlák jelentése: A NAV Online rendszerébe történő adatszolgáltatási kötelezettség minden olyan számlára kiterjed, amit adóalany részére állítottak ki, függetlenül a számla értékétől. Praktikusan ez azt jelenti, hogy minden olyan számlát jelenteni kell a NAV Online rendszerébe, amit nem magánszemélynek állítanak ki. (Tehát az egyéni vállalkozók részére kiállított számlákat is.)

Ezzel együtt a számlákon fel kell tüntetni a vevő adószámát, akkor is, ha a számla egyáltalán nem tartalmaz áfát!

Az 500eFt-ot el nem érő számlák jelentésére a korábbi 5 nap helyett 4 nap áll rendelkezésre.

Ezzel együtt a költségszámlákat is tételesen kell az ÁFA bevallás mellékleteként feltüntetni.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS Szabályai

A számlát a teljesítést követő 8 napon belül kell kiállítani.

Kötelező számlát kibocsátani a humán-egészségügyi, fogorvosi, és hasonló minőségben nyújtott szolgáltatásokról. (Korábban más számviteli bizonylat is megfelelt.)

TB Törvény változásai

Kérjük szíves türelmüket, egy igen összetett jogszabályi változásról van szó, néhány napon belül feldolgozzuk, és megírjuk ezeket a változásokat is, a lehető legérthetőbb formában.

Ha hasznosnak tartottad, oszd meg!

Ready to talk?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.