Kedves Ügyfeleink!

Az alábbiakban a legfontosabb változásokat emeltük ki. A változások ismertetése nem teljeskörű, kérdéseikkel keressenek bennünket bizalommal.

Munkaszüneti napok – munkarend

Ünnepnapok, illetve pihenőnapok, a hozzájuk tartozó áthelyezett munkanapokkal 2024-ben:

január 1. hétfő Új Év napja munkaszüneti nap
március 15. péntek Nemzeti ünnep munkaszüneti nap (3 napos hétvége)
március 29. péntek Nagypéntek munkaszüneti nap (4 napos hétvége)
április 1. hétfő Húsvét munkaszüneti nap (4 napos hétvége)
május 1. szerda Munka Ünnepe munkaszüneti nap
május 20. hétfő Pünkösd munkaszüneti nap (3 napos hétvége)
augusztus 19. hétfő pihenőnap
augusztus 20. kedd Államalapítás ünnepe munkaszüneti nap (4 napos hétvége)
október 15. szombat munkanap áthelyezett munkanap (október 31. helyett)
október 23. szerda 56-os forradalom ünnepe munkaszüneti nap
november 1. péntek Mindenszentek munkaszüneti nap (3 napos hétvége)
december 24. kedd Szenteste pihenőnap (6 napos hétvége)
december 25. szerda Karácsony munkaszüneti nap (6 napos hétvége)
december 26. csütörtök Karácsony munkaszüneti nap (6 napos hétvége)
2025. január 1. szerda Új Év munkaszüneti nap

Minimálbér (már 2023. december 1-jétől)

A minimálbér havi bruttó összege 266.800Ft.
A garantált bérminimum havi bruttó összege 326.000Ft
Adatokkal bővül a kilépéskor kiadott „Foglalkoztatói igazolás” nyomtatvány a kilépő dolgozók részére.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Szakképzettséget nem igénylő munkakörben a napi mentesített keretösszeg 15.964Ft.
Szakképzettséget igénylő munkakörben a napi mentesített keretösszeg 19.490Ft.

A napi közteher mértéke 2.700Ft
A minimum kifizetendő díj minimálbér esetén 1.304 forint/óra, garantált bérminimum esetén 1.630 forint/óra.
A költségként elszámolható kifizetett maximum pedig naponta 24.540Ft. (Ekkor a dolgozónak már szja-t kell fizetnie a mentesített keretösszeg feletti részre.)
Bővül az EFO-sok részére kötelezően kiadott papírok köre. Így az „Adatlap 2024” nyomtatványt és az „Adatlap tartási kötelezettségekről” nyomtatványt minden egyes ledolgozott időtartam után kötelező kiadni, akár 0 adattartalommal. Így előfordulhat, hogy üres nyomtatványokat kell kiadni akár minden másnap, ha az EFO-s így dolgozott nálunk.

Átalányadózás

A minimálbér változásával az átalányadóban az alábbiak is megváltoztak:

 • az éves maximum bevétel 32.016.000Ft
 • kizárólag kiskereskedelmi tevékenység esetén az éves maximum bevétel
  160.080.000Ft
 • a mentesített jövedelem 1.600.800Ft (szja mentességi határ)
  (40%-os költséghányad esetén ez 2.668.000Ft bevételt jelent
  80%-os költséghányad esetén ez 8.004.000Ft bevételt jelent
  90%-os költséghányad esetén ez 16.008.000Ft bevételt jelent)

Az átalányadósok negyedéves bevallási gyakorisága megmarad.

SZJA

Az SZJA kulcsa maradt 15%.
A kedvezmények igénybevételi sorrendje:
1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye
3. 30 év alatti anyák kedvezménye
4. személyi kedvezmény
5. első házasok kedvezménye
6. családi kedvezmény
A személyi kedvezmény (súlyos fogyatékosság) havi összege 13.300Ft lesz.

SZÉP kártya változás
2024. január 1-től a SZÉP kártyák nem használhatók hideg élelmiszer vásárlásra.

ÁFA

Kötelező visszaváltási rendszer (DRS)

Az áfatörvényre is kihatással vannak a termékdíjrendszerrel és a kiterjesztett gyártói felelősséggel (EPR) kapcsolatos változások.
2024-től életbe lép az új visszaváltási díjas rendszer (DRS).
Ez az áfára is kihatással van, mivel a kötelezően visszaváltási díjas, nem újra használható termékek (pl. PET palack) esetében a forgalmi adó alapjába alapesetben nem tartozik bele a visszaváltási díj.
Abban az esetben azonban, ha az ilyen visszaváltási díjas termékeket nem váltják vissza, az termékértékesítésnek minősül, amely után áfát kell fizetni.
Az áfa alapja ekkor maga a visszaváltási díj, melyet úgy kell tekinteni, hogy az az áfa összegét is tartalmazza már.
Áfa fizetésére a vissza nem váltott termékek esetében a betétdíjas visszaváltási rendszert üzemeltető adóalany kötelezett. Az áfafizetési kötelezettség megállapításának napja a naptári év utolsó napja.

Teljesítési hely

A 2022/542/EU tanácsi irányelv által módosított 2006/112/EK tanácsi irányelvvel összhangban
az adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre való belépést biztosítják – ideértve az ezekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is–, a teljesítés helye a főszabály szerint alakul, amennyiben az eseményen, rendezvényen a részvétel virtuálisan történik;
nem adóalanyok részére nyújtott mindazon szolgáltatások esetében, amelyeket online közvetítés útján vagy egyéb virtuális megoldás segítségével tesznek hozzáférhetővé, a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Áfamentesség

Az áfamentesség választására vonatkozó értékhatár változatlanul 12 millió forint.

Áfakulcs-változások

2024. január 1-jétől a hetenként legalább négyszer megjelenő kiadványok (napilapok) áfakulcsa a korábbi 5%-ról 0%-ra csökken.
A változások értelmében a műalkotások importja pedig 5%-os körbe kerül.
Azok az Élelmiszerkönyv szerinti desszert jellegű tejtermékek, amelyek korábban 27%-os kulcs alá tartoztak (Vtsz. 1806 és 2106 alattiak), 2024. január 1-jétől 18%-os áfakulcs alá kerülnek – például a túró rudi.

Társasági adó

Elhatárolt veszteség

A 2014. december 31-ig keletkezett elhatárolt veszteséget korlátlan ideig lehet felhasználni
az adózás előtti eredmény csökkentésére, tekintettel arra, hogy kivették a törvényből a 2030.
december 31-ig tartó korlátozást.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Összege 2024. január 1-től 11.300 forint/hó, egy napi díja 380 forint.

SZOCHO

A szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul az adóalap 13%-a.
A minimálbér változásával a szocho adó alapjának maximuma 2024-ben 6.403.200 forint, a fizetendő szocho adó maximuma pedig 832.416 forint a következő jövedelmek megszerzése esetén:
a) a vállalkozásból kivont jövedelem,
b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,
c) az osztalék, vállalkozói osztalékalap,
d) az árfolyamnyereségből származó jövedelem, valamint
e) külföldi illetőségű előadóművész e tevékenységből származó
jövedelme.

Számvitel

Mikrogazdálkodói beszámoló

2024-től emelkedik a mikrogazdálkodói beszámolókészítés határértéke.
Ennek értelmében 2024. január 1-jétől az a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó készíthet mikrogazdálkodói éves beszámolót, akinek a következő 3 mutatóérték közül 2 nem haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg a 150 millió forintot (az eddigi 100 millió helyett);
b) az éves nettó árbevétel a 300 millió forintot (az eddigi 200 millió helyett);
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt (ez nem változik).

Adózás rendje

 1. Az évközi módosításokkal a társaságokra is kiterjesztésre került az automatikus részletfizetési kedvezmény lehetősége, tehát legfeljebb 1 millió forint adótartozásig évente egy alkalommal kérhető hat havi pótlékmentes részletfizetés automatikus engedélyezése.
 2. Az adóhatóság a gépjárműadó fizetési kötelezettséget évi két alkalom helyett egyszeri alkalommal írja elő a jövőben, amelyet április 15-ig kell megfizetni. Azoknak a természetes személyeknek, akik nem tudják egy összegben megfizetni az adót, lehetőségük lesz öthavi részletben megfizetni azt, ha kérelmüket a tárgyév június 30. napjáig benyújtják az adóhatóságnak.
 3. E-pénztárgépek
  Az Art.-ba bekerültek az e-pénztárgépek alkalmazásának feltételeit biztosító rendelkezések. Az e-pénztárgép egy olyan új típusú kassza, amely elektronikus
  nyugta adására képes, melyet a vevők egy, a mobiltelefonjukra letöltött alkalmazás révén tölthetnek le, ezáltal környezetbarát, zöldebb megoldást jelent, mint az online pénztárgépek. Az e-pénztárgépek amellett, hogy adminisztráció- és költségcsökkentést jelentenek, a vásárlást és a jótállási jogok érvényesítését is egyszerűbbé teszik. Az e-pénztárgépek által a NAV által üzemeltetett nyugtatárba továbbított adatok 10 évig kerülnek megőrzésre.

Egyebek

 1. Kiterjesztett gyártói felelősség (EPR)
  2024. január 1-jétől a MOHU MOL-hoz tartozik a belföldön forgalomba hozott visszaváltási díjas termékek, az EPR-díj és a szelektív hulladékgyűjtés.
  Ez azzal jár, hogy az érintetteknek regisztrálniuk kell a MOHU honlapján, egyúttal meg kell fizetniük a csatlakozási, szolgáltatási és visszaváltási díjat.
  A regisztrációt fontos elvégezni, mert e nélkül a terméket nem lehet forgalomba hozni.
  Gyártónak minősül nemcsak az, aki a terméket előállítja, hanem az is, aki belföldön először forgalomba hozza vagy saját célra felhasználja.
  A kötelezően visszaváltási díjas, nem újra használható termék után 50 forint/db visszaváltási díj fizetendő a MOHU MOL felé havonta, a termék első belföldi forgalomba hozatalát követő hónap utolsó napjáig.
  A vevő felé a terméket a visszaváltási díjjal növelt értéken kell értékesíteni. A kötelezően visszaváltási díjas újra használható termék darabonként fizetendő visszaváltási díját a gyártó határozza meg, de ennek változásáról a forgalmazót legalább 30 nappal a változás bevezetése előtt tájékoztatnia kell.
  Kötelezően visszaváltási díjas termék – a tej és tejalapú italtermék kivételével – a fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, közvetlen, műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, palack vagy doboz formájú, nem újra használható vagy újra használható csomagolása, amely 0,1-3 literig terjedő űrtartalommal bír, ide nem értve a csekély (max. 5.000 db/év) mennyiségű kibocsátó által forgalomba hozott italtermék csomagolását.
  A „visszaváltható”-ságot a terméken jól látható helyen, jól olvashatóan és tartósan megmaradóan kell feltüntetni.
  Önkéntesen visszaváltási díjas termékek is lehetnek, ezeken a gyártó önkéntesen jelöli, hogy „visszaváltható”, és ennek gyártását, forgalomba hozatalát az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak (Pest Vármegyei Kormányhivatal) bejelenti.
  A visszaváltási díjas termékekről az üzletekben vásárlói tájékoztatót kell kihelyezni.
  A visszaváltási helyet üzemeltetőnek a visszaváltási díjat és a visszaváltás költségeit ellentételező kezelési díjat a MOHU nyilvántartja, és havonta, a tárgyhót követő hónap utolsó napjáig kifizeti. 2024.01.01-től nem kell kiterjesztett gyártói felelősségi díjat (EPR-díjat) fizetni a visszaváltási díjas termékek után.
  Ettől függetlenül azonban a gyártóknak regisztrálniuk kell ahhoz, hogy visszaváltási díjas terméket gyárthassanak.
 2. NTAK adatszolgáltatás
  2024. január 1-jétől már azok a szálláshely-szolgáltatók, vendéglátó üzletek, és turisztikai attrakciót üzemeltetők is kötelezettek NTAK adatszolgáltatásra, akiknek a nettó árbevétele a 12 millió forintot meghaladja.
  Így tehát a szálláshely-szolgáltatók, a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciót üzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettsége a következők szerint alakul:
  a) ha az előző évi árbevétel 100 millió forint felett van, akkor 2023.07.01-jétől,
  b) ha a nettó árbevétel 12 millió forint feletti, de nem éri el a 100 millió forintot, akkor 2024.01.01-jétől kezdődik.
  Az árbevételt szolgálgatásnyújtási helyenként kell figyelni, tehát nincs egybeszámítás.
  Egyelőre tehát csak a 12 millió forint nettó árbevételt el nem érők mentesülnek az
  adatszolgáltatási kötelezettség alól.

Ha hasznosnak tartottad, oszd meg!

Kérdése van?

Kattintson az alábbi gombra, és vegye fel velünk a kapcsolatot!